Проекти и кампании

Превенция на внезапна сърдечна смърт

Фондацията "От сърце" подкрепя усилията на българските лекари за предотвратяване на случаите на внезапна сърдечна смърт. Използването на дефибрилатори - портативни или имплантируеми е един от начините това да се случи. За съжаление България сериозно изостава в имплантирането на устройства, които предотвратяват внезапна сърдечна смърт.

Фондация "От сърце" ще работи усилено с българските институции, за да могат българските граждани да имат по-лесен достъп до съвременни начини на превенция.

Обичам живота си

През 2022 г. спомогнахме за организирането на кампанията под наслов „Обичам живота си“, която имаше за цел да измари сърдечно-съдовия риск в различни градове в България. Обучени специалисти определяха риска  чрез специално разрачотен тест  Инициативата имаше за цел да насочи вниманието на българите към рисковите фактори, свързани с повишения сърдечно-съдов риск и превенцията на инсулта и инфаркта, които са водеща причина за смърт у нас.

Превенция на инсулта

През септември 2023 г. Фондация „От сърце“ стартира информационна кампания за превенция на инсулта и ранна диагностика на предсърдното мъждене.
В продължение на три месеча насърчихме хората да посетят кардиолог, ако попадат в рисковите групи и забележат някои от симптомите на това състояние.

Предсърдното мъждене е нарушена сърдечна дейност и често ускорен сърдечен ритъм, което може да увеличи риска от инсулт, сърдечна недостатъчност и други сърдечни усложнения. Предсърдното мъждене е най-често срещаният вид сърдечна аритмия.