Проекти и кампании

Превенция на внезапна сърдечна смърт

Фондацията "От сърце" подкрепя усилията на българските лекари за предотвратяване на случаите на внезапна сърдечна смърт. Използването на дефибрилатори - портативни или имплантируеми е един от начините това да се случи. За съжаление България сериозно изостава в имплантирането на устройства, които предотвратяват внезапна сърдечна смърт. Фондация "От сърце" ще работи усилено с българските институции, за да могат българските граждани да имат по-лесен достъп до съвременни начини на превенция.

01.

Обичам живота си

За трета поредна година кампанията под наслов „Обичам живота си“ се организира измерване на сърдечносъдов риск през април в 50 аптеки в седем града на страната – София, Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора, Хасково и Благоевград. Обучени специалисти ще определят риска чрез специален тест, който ще показва доколко хората са застрашени от сърдечносъдов инцидент. Консултациите ще са безплатни и ще се извършват без предварително записване при спазване на противоепидемичните мерки.  Инициативата си поставя за цел да насочи вниманието на българите към рисковите фактори, свързани с повишения сърдечносъдов риск и превенцията на инсулта и инфаркта, които са водеща причина за смърт у нас. Пълният списък на аптеките, включени в инициативата, е публикуван на сайта на кампанията obichmjivotasi.com.

02.

пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2

пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2

пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2

пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2пк2 

03.

пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3

пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3

пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3

пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3пк3