Янко Попстоилов
Янко Попстоилов е завършил Национална Спортна Академия „Васил Левски“ – София,
бакалавър е по Спорт и здраве. Има три магистратури: по Национална сигурност в
„Университет по библиотекознание и информационни технологии“ в София, и по
Организация и управление на корпоративната сигурност във Военна Академия „Георги
С. Раковски“ в София и Здравен Мениджмънт в „Университет за национално и световно
стопанство“ в София. През 2019 г. участва в създаването на фармацевтичната компания
„Реимекс Фарма“ ООД, като заема длъжността Финансов и търговски директор.
Компанията е уникално позиционирана и специализирана в доставката на лекарствени
продукти за редки заболявания. Изградена е на принципите на международните и
национални най-добри практики в бранша: GDP (Good Distribution Practice); IDP (Identity
Provider).