висок холестерол

Проф. Иво Петров: В България биологични терапии за висок холестерол се реимбурсира

В България най-висока причина за смърт държат сърдечносъдовите заболявания. Инфарктът е най-острото и най-фатално събитие от такъв произход, при което нивата на „лошия“ холестерол са от ключово значение. Умее ли българинът да се грижи за сърдечносъдовото си здраве отговаря медицинският директор на Аджибадем Сити Клиник Сърдечносъдов Център проф. д-р Иво Петров.

Проф. Петров, защо българинът умира най-често от сърдечносъдови инциденти?

Защото са налице всички фактори, които водят до тази неблагоприятна статистика. Има няколко страни, с които си мерим първенството – Румъния, Молдова, Украйна. Най-вероятно влияят начина на живот, на хранене, но и неспазване на каквато и да било профилактика, късно откриване на потенциалните фактори, които водят до ранно откриване на атеросклероза…

Има ли държавна политика в това отношение?

За съжаление, държавата се отдръпна от стратегията, която най-много работи – превенция, отстраняване на възможните рискови фактори и навременно лечение на тези, които не са въпрос на лично поведение. Под „лично поведение“ разбираме тютюнопушене и ранното откриване на високите нива на холестерола и неговото лечение; ранното откриване на артериалната хипертония и навременното й лечение; ранното откриване на захарния диабет и неговото лечение… Това са правилните стратегиите, за да избягаме от тази статистика.

За да има ранно откриване, трябва въпросните показатели да се изследват.

Точно така, трябва да има скрининг за множество заболявания, и те са както предпоставка, като високите нива на LDL холестерола с генетична предекспозиция, така и потенциално смъртоносните, като аортната дисекация. Тези заболявания биха могли да бъдат навреме контролирани, тъй като те не могат да бъдат премахнати, защото става въпрос за генетика. А онези хора, които имат генетично нарушение, трябва да бъдат много по-строго проследявани. Затова трябва да се направи скрининг по различни показатели – лабораторни, генетични, наднормено тегло, ниво на холестерола. Това не е толкова трудно. Таргетните групи са известни на колегите от практиката, включително на общо практикуващите лекари и на амбулаторните кардиолози. Ако държавата се заинтригува, нашата гилдия спокойно може да посочи кои са тези таргетни групи.

Държавата отговаря на това с годишен профилактичен безплатен кръвен тест. Ако той покаже завишен холестерол, какво се предприема?

Трябва да има реакция.

Много често обаче хората се успокояват, че високият холестерол „им е по наследство“ или че могат да го коригират с диета.

Ако е така, това още повече акцентира върху необходимостта от профилактика. При такива пациенти трябва да има многофакторно повлияване, тоест, ясно е, че само с промяна начина на живот и с диета в огромната част от случаите не става, защото холестеролът го произвеждаме ние и много по-малко внасяме отвън. Дори и лекари смятат, че ако се премине на някаква много строга диета, проблемът може да се реши, но не напълно. Диетата не може да свали нивата на LDL с повече от 15%, което в общия случай е крайно недостатъчно.

Хората, които са с генетична предиспозиция, имат индивидуално производство на LDL-холестерол. Трябва да има структурирана помощ за тези пациенти, а не спорадична и на принципа на случайна среща между пациент и лекар. Държавата трябва да има политика, насочена към тези хора. Много си говорим за Европейски практики и финансиране и е крайно време да следваме тези практики, опосредствани от европейското финансиране. Това може, и трябва да бъде направено. Още повече Националния план за сърдечносъдовите заболявания (ССЗ), който още преди 3 години Дружеството ни придвижва, се надяваме да бъде приет и наложен за употреба на национално ниво. Явно, когато човек не се грижи сам за собственото си здраве, някой трябва да му го наложи.

Така е, защото лечението на един тежък сърдечносъдов болен са големи икономически разходи и за данъкоплатеца.

Не случайно на ниво Европейски парламент е създаден Европейски Алианс за сърдечно здраве (EACH) и имаме инициатива да се създаде подобна структура и у нас, която да обедини усилията на професионалните дружества, институциите, пациентските организации и с обща помощ да се редуцират ССЗ и да намалее смъртността. В България тези заболявания са най-големият убиец.

Холестеролът ли е единствения рисков фактор за инфаркт?

Той е най-големият, защото е градивният материал на плаката, която води до стеснение и запушване на съда. Ако един пациент има генетична предекспозиция и е пушач, това го прави абсолютно задължителен кандидат за ранно развитие на атеросклероза. При пациенти, страдащи от фамилна хиперхолестеролемия (ФХ), продължителността на живота без терапия е едва 44 години. Тези хора са изключително склонни към остри сърдечносъдови събития, каквито са инфаркта, инсулта и периферно-съдовата остра исхемия. Между тях има и такива, които са и със захарен диабет.

Това, което казахте за ранната смъртност при хората с ФХ, звучи като присъда. Може ли тази възрастова граница да бъде променена с медикаментозни средства?

Със сигурност! Ние се борим за това. Според наше проучване, включващо петте най-големи болници, 52% от пациентите с ФХ, които са имали сърдечносъдово събитие, в рамките на година преживяват повторен инцидент. Те, по принцип са податливи на поредица от сърдечносъдови инциденти и за съжаление, някои от тях фатални. Затова в практиката си рядко срещаме възрастни пациенти с ФХ. Когато имаме няколко рискови фактора при тези хора, общият риск не се сумира, а се увеличава експоненциално – умножава се по 3, 4, по 5, затова рискът от ранна смърт при тях е няколко пъти по-висок от тази в общата популация. И за да не бъдат обречени, те трябва да се лекуват комплексно.

Има ли подходящи терапии за тях?

Благодарение на биотехнологиите в последните години се създадоха антитела, имитиращи РНК молекули и др. Тези хора вече имат шанс, който само преди няколко години нямаха.

Достъпни ли са терапиите за всички нуждаещи се?

Говорим за комбинация от различни, като механизъм на действие, медикаменти и тук не мога да не кажа една много добра дума: България е една от не многото европейски страни, в които новите терапии са реимбурсирани за таргетните групи и вече имаме все повече пациенти, включени на такава терапия. Скоро ни предстои публикация на този почти 4-годишен опит, който имаме, показващ колко драстична е разликата в прогнозата между тези, които са били на старото лечение, в сравнение с пациентите, които са на новите терапии. При тях ясно се вижда с няколко пъти намаляване на сърдечносъдовите събития. Това означава, че при отговорно поведение и отговорна терапия, която се спазва и от тези, които я назначават и от приемащите я, имаме директен ефект върху прогнозата. За разлика от статините, биологичната терапияе човешко моноклонално антитяло и въздейства единствено и само на PCSK9 рецептора и на нищо друго. В допълнение профилът на безопасност се проследява и вече е добре известен.

Какви са стойностите на LDL холестерола, при които се налага медикаментозна терапия?

В общата популация при общ холестерол над 6 mmol/l и LDL над 3 mmol/l, когато тези показатели са устойчиви въпреки промяна в начина на живот и хранене. Тогава трябва да се мисли за допълнително медикаментозно лечение. Нивата, които се считат за безопасни при хора, които имат нестабилна атеросклероза и са с много висок атерогенен риск, е 1,4 mmol/l.

Тези терапии цял живот ли трябва да се приемат?

Да. За съжаление това не е настинка и не минава. Това е предразположение на конкретния организъм, което е генетично обусловено и не можем да избягаме от него за 2 – 3 месеца лечение. Най-голямата грешка е някой пациент като каже: „Толкова добре се повлиях от терапията, че ми се оправи холестерола и вече не пия никакви лекарства“. Това е ужасяващо, защото множество проучвания показват, че при спиране на терапията се получава rebound ефект – нивото на холестеролът рязко се покачва и дестабилизира атеросклерозата. Един стрес, едно препушване, един пик на кръвното налягане могат да доведат до дестабилизиране на плаката и това да доведе до остри сърдечносъдови събития.

Колко често трябва да се изследва холестерола при рискови пациенти?

При пациентите – на 3 месеца. При хората, при които няма риск от сърдечно-съдов инцидент е достатъчно 2 пъти годишно.

Статистиката сочи, че пациентите, преживели един сърдечносъдов инцидент, са изложени на много по-голям риск от втори. Защо?

Защото при тези хора атеросклерозата не е стабилна, а по-скоро дестабилизирана. Очевидно хора, които вече веднъж имат нестабилна атеросклероза, са склонни да имат повторен инцидент поради дестабилизирала се атеросклеротична плака. Над 70% от хората с периферно-съдова болест умират от миокарден инфаркт, което значи, че когато атеросклерозата е факт, тя е склонна да се дестабилизира на различно място в организма. Ето защо тези пациенти трябва да бъдат обхванати и лекувани отговорно.

А какво е стабилна атеросклероза?

Тази, която не напредва като процент стеснения и няма тромботични усложнения. При правилно лекувани хора атеросклерозата им не напредва и е стабилна, тоест процентът на стеснение не се увеличава и няма последващо развитие.

С какви изследвания може да се разбере това?

Освен лабораторните кръвни, най-достъпен се явява доплера на каротидните и периферните съдове, но също и различни образни изследвания.

Атеросклерозата болест на напредналата възраст ли е?

В общата популация, да. При хората, които нямат генетична предразположеност. С течение на времето атеросклерозата се проявява.

Тогава не се ли връщаме към първия въпрос с логичен отговор? Продължителността на живота се увеличава и това води до изменението на съдовете, и от там – респективно се създава предпоставка за сърдечносъдови инциденти и смърт.

Абсолютно правилно разсъждение. Колкото е по-застаряващо населението, толкова повече хора, засегнати от атеросклероза, ще има. А и модерното лечение на инфаркта допринася до това хората да живеят повече. Но тук искаме не да постигнем безсмъртие, а да увеличим живота на хората с риск от преждевременна смърт.

Високият холестерол причинява смъртта на 2,6 млн души годишно

Всяка година високият холестерол причинява смъртта на 2.6 млн. души по света. Той е сред основните рискови фактори за животозастрашаващите сърдечно-съдови инциденти, като инсулт и инфаркт. Това напомнят от фармацевтичната компания Амджен по повод 24 септември – Световния ден за борба с фамилната хиперхолестеролемия (ФХ) – наследствено заболяване, което се характеризира с високи нива на LDL-C или т.нар. „лош“ холестерол.

Заболяването засяга приблизително 1 на всеки 250 души или около 30 млн. души по света, като едва 30% от тях са диагностицирани. Хората с ФХ са изложени на висок риск от сърдечно-съдов инцидент (инфаркт на миокарда или инсулт), като при мъжете съществува 50% по-голяма вероятност да получат инфаркт преди да навършат 50-годишна възраст, а при жените опасността е с 30% по-висок до 60-годишна възраст. Статистиката сочи, че 1 от всеки 5 инфаркта на хора под 45-годишна възраст се дължи на ФХ.

Както в световен мащаб, така и в България, заболяването се открива прекалено късно. Една от причините е, че в повечето случаи то може да протече безсимптомно. Признаците, които издават високи нива на „лошия холестерол“, включват подутини около пръстите, лактите и коленете, наречени „ксантоми“. Те се образуват, когато излишният холестерол се отлага по сухожилия или под кожата. Жълтеникави белези около очите или бяла дъга близо до оцветената част на окото, както и болка в гърдите или други признаци на заболяване на коронарните артерии също са част от симптомите на болестта. Могат да се появят и преходни нарушения на мозъчното кръвообращение – например проблеми в говора, слабост на ръка или крак, загуба на равновесие.

Заболяването се диагностицира с помощта на кръвни тестове, с които се установяват нивата на общия холестерол, LDL холестерола и триглицеридите.

ФХ се предава по наследство и ако единият родител е диагностициран, опасността децата му да са болни е 50%.  Ето защо фамилната анамнеза е особено важна. Специалистите препоръчват да се правят кръвни изследвания за заболяването на всички деца между 9 и 11-годишна възраст, за да се определи нивото на холестерол в кръвта им. При наличие на фамилна обремененост този тест трябва да се извършва още, докато детето е на 2 години.

Добрата новина е, че регулирането на нивата на „лошия“ холестерол е един от най-лесните начини за намаляване риска от сърдечно-съдови инциденти според Световната здравна организация. Това може да стане с промяна на начина на живот – отказ от тютюнопушене, здравословна диетата и повишена физическата активност и с холестерол-понижаващи лекарства, които трябва да се започнат при възрастни веднага след поставяне на диагнозата.

Сърдечно-съдовите заболявания продължават да бъдат водещ причинител на смъртност по света и са едно от най-сериозните здравни предизвикателства, с които се сблъскваме днес. Всяка година те отнемат приблизително 17.9 млн. човешки живота.

Повече информация може да намерите на Фейсбук страницата, подкрепена от Амджен Какъв е твоят фамилен отпечатък.
 

Преболедувалите ковид с висок холестерол!

Във вторник, 14 март, генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус направи обнадеждаващо изявление. Тази година пандемията от COVID-19 ще бъде обявена за приключила, каза ръководителят на СЗО. Припомняме, че няколко дни по-рано, на 11 март, се навършиха точно три години от официалния старт на глобалната атака на коронавируса. Оттогава повече от 654 милиона души на планетата се водят преболедували. И при мнозина инфекцията остави трайни следи.

Изучавайки последствията от отложената „корона“, изследователите откриват още и още нови подробности. Специалисти от Центъра по клинична епидемиология в СейнтЛуис (Мисури, САЩ) анализираха здравните данни на повече от 50 000 души, преболедували ковид. И стигнаха до извода: изглежда, че злонамереният вирус провокира дислипидемия. Това е нарушение на нормалния метаболизъм на липидите (мазнините) в кръвта с мощен скок на „лошия“ холестерол. Учените са установили достоверно, че пострадалите са развили такова усложнение именно след като са боледували от новия коронавирус. И повишените нива на липидите са се задържали дори след година. Докато в контролната група – тази на късметлиите, които са избегнали среща с коронавируса през периода на наблюдение, холестеролът не се е повишил.

Още няколко тревожни подробности:

– Липопротеините с висока плътност или „добрият“ холестерол, който защитава стените на кръвоносните съдове, често се понижава при тези, които са имали коронавирусна инфекция;

– Неуспехът на метаболизма на мазнините в кръвта поразява по еднакъв начин както тези, които са го прекарали тежко, така и полеките случаи. „Рискът и разпространението на разстройствата не зависят от тежестта на протичането на COVID-19″, пишат авторите на научната работа.

Как да живеем, след като знаем това, и какво да направят хората, които са успели да хванат коронавируса повече от веднъж (а това са повечето от нас)?

Проверете дали искате да живеете по-дълго

Опасното при дислипидемия е, че води до атеросклероза. Тоест, образуване на холестеролни плаки по стените на кръвоносните съдове. Лумените на артериите и капилярите се стесняват, кръвообращението се нарушава. Увеличава се рискът от образуване на кръвни съсиреци, инфаркти и инсулти. За щастие съвременната медицина може да се справи с повечето животозастрашаващи последствия..Основното нещо е да се открият нарушенията навреме, да се назначи режим на лечение, който да се следва съвестно.

Отправната точка са изследванията. Безплатна опция е с направление от личния лекар. Започвайки от 40-годишна възраст, холестеролът трябва да се проверява ежегодно, от 18 до 39 години – веднъж на три години. При желание можете да преминете през задълбочен медицински преглед – той е препоръчителен особено за хората, които са преболедували ковид. Освен нивото на холестерола, по време на„позадълбочените“ изследвания се проверяват и редица други важни биохимични показатели на кръвта.

Ако планирате да плащате сами, тогава най-добрият вариант е липиден профил, обясняват кардиолозите. Това е подробно изследване на съотношението на липидите в кръвта, по време на което се определят показателите за „лош“, „добър“ холестерол и триглицериди (друг важен елемент от липидния метаболизъм). На база резултатите от такова изследване се оценява риска от атеросклероза.

Как се тълкуват резултатите от изследванията

Съвременни норми на холестерола:

1) общ холестерол < 5,2 mmol/l

2) липопротеини с ниска плътност („лош“ холестерол): до 3,3 mmol /1 при здрави хора, които нямат рискови фактори (виж по-долу); – 1.,5 – 1,8 mmol / I – при наличие на рискови фактори: ако човек има възпаление на ендотела (вътрешната обвивка на кръвоносните съдове). По правило ендотелит има при пушачи, хора с диабет и такива с наднормено тегло; – под 1,4 mmol/l с висок риск от сърдечно-съдови инциденти. Тоест, ако човек вече е имал инфаркт, инсулт, в артериите са открити големи плаки;

3) липопротеини с висока плътност („добър“ холестерол)> 1 mmol/l

4) триглицериди < 1,5 mmol/l Какво да направите ако стойностите се покачват

Ако човек има висок „лош“ холестерол, но няма сериозни рискови фактори (тютюнопушене, наднормено тегло, диабет, хипертония), тогава на първия етап обикновено се препоръчва промяна на начина на живот. Кардиологът Александър Мясников дава следния съвет:

– Ако сте с наднормено тегло, трябва да отслабнете. Помага за понижаване нивата на холестерола;

-От храните са полезни морската риба, червеният ориз, ядките, зеленчуците и плодовете. Може и бъркани яйца. Но животинските мазнини (масло, тлъсто месо) трябва да бъдат ограничени;

– Мощен лечебен фактор – физическата активност. Под действието „добрият“ холестерол се повишава, а„лошият“ намалява.

Ако 3-6 месеца след промяна на начина на живот холестеролът не се- нормализира, лекарите ще предпишат лекарства.

Признаците на висок холестерол могат да се видят по лицето и кожата

Когато нивата на холестерола надхвърлят скалата, отлаганията могат да се появят на такива места, че да станат видими с невъоръжено око. По-специално има:

– ксантелазма – малки жълтеникави плаки по клепачите и около очите;

– липоидна дъга на роговицата – сив или мътен бял кръг, очертаващ ириса на окото;

– ксантоматоза – малки израстъци с бял или жълтеникав цвят по тялото.

Всичко това са сигнали за ранно посещение при лекар. В същото време, при липсата им, не трябва да сте спокойни – често „лошият“ холестерол се държи като „тих“ убиец, казват кардиолозите. Ето защо си струва редовно да проверявате нивото му в кръвта: от 40-годишна възраст – ежегодно. А тези, които са били болни от ковид, трябва допълнително да преминат анализ след възстановяване.