Камелия Димитрова
Камелия Димитрова е експерт по публични комуникации. Управляващ директор е на
агенция PR Play, която е най-голямата агенция в сферата на здравеопазването в
България. Председател е на борда на Българска асоциация на PR агенциите, бивш
заместник председател и член на УС. От 1999 до 2002 г. работи в Дирекция
информация на Министерски съвет. От 2006 до 2008 г. е медиен съветник на УС на
НЗОК. Завършила е специалност Политология в СУ „Св. Климент Охридски.