Атеросклероза

По своята същност в процеса на атеросклероза се образуват мастни отлагания (атеросклеротични плаки), съставени от холестерол в съдовете, които кръвоснабдяват жизненоважни органи. Няколко са важните факти, които трябва да се знаят за атеросклеротичния процес. На първо място, заболяването се развива подмолно от ранна възраст, има дълъг латентен период, в който може да няма никаква клинична симптоматика. Едва с напредване на процеса започва да се проявява симптоматика, дължаща се на нарушения баланс между нужди от кислород и възможност за неговата доставка поради стесняване просвета на съда.

Острите, животозаплашващи усложнения на атеросклерозата – остър миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, се дължат на разкъсване на плаката и пълно запушване на съда от последващата тромбоза. Поради липсата на кръвоснабдяване, участъкът който се храни от засегнатия съд загива, което определя сериозната дългосрочна прогноза. Видът на засегнатата артерия определя клиничната изява на заболяването – ако това е съд, хранещ сърцето се развива остър миокарден инфаркт, съд на мозъка – исхемичен мозъчен инсулт, съд на крайник – остра артериална непроходимост на съответния крайник.

Рискови фактори
Медицинската наука разполага с ясни познания за рисковите фактори, чиято съвкупност води до поява и ускорено развитие на атеросклеротичния процес. Те могат да бъдат разглеждани като такива, които могат да се контролират и такива, каквито не могат да бъдат контролирани.

Рискови фактори, които не могат да се контролират

Мъже над 45 години и жени над 55 години са с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания
Наличие на роднини със сърдечно-съдови заболявания – мъже преди 55 години, жени преди 65 години са с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания
Тези рискови фактори не могат да бъдат контролирани, но наличието им при определени пациенти повишава значително техния риск.

Рискови фактори, които могат да бъдат контролирани

  • Високо кръвно налягане;
  • Висок холестерол;
  • Захарен диабет;
  • Тютюнопушене;
  • Затлъстяване;
  • Обездвижване;
  • Характеристики на атеросклеротичния процес.

Дългият латентен период и доброто познаване на рисковите фактори дава възможност за провеждане на адекватни профилактични мерки.
Липсата на контрол на рисковите фактори води до изява на усложнение на атеросклеротичния процес.
По своята същност процесът е дифузен и засягането на една съдова област е индикация за провеждане изследване на състоянието на други съдови зони.

Източник: Министерство на здравеоазването.